Beatles

Een selectie van regels uit het Beatles nummer 'Blackbird'. Dit door Paul McCartney geschreven nummer gaat over de burgerrechtenbeweging tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Ondanks dat hevige thema is hert een bijzonder zacht liedje. In deze installatie heb ik getracht zowel het gevoel van hoop en wederopstanding die uit het lied spreekt als de woede en het geweld die het thema belichamen te verbeelden.