A room of one's own

De roman 'A room for ones own' van Virginia Woolf. Naarmate de toon van het boek heviger wordt begint de tekst ook groter te worden. Dit evenals de voluit geschreven pagina nummers refreren aan het overkoepelnde thema van het boek: het recht op geletterdheid.